„Projekt ORF jest bardzo złożony, jeśli chodzi o definicję zadania. Dzięki Docu Tools w połączeniu z elektronicznym programem do skanowania pomieszczeń, byliśmy w stanie generować aktualne plany powykonawcze oraz dokumentować i przechowywać wszystkie niezbędne informacje i problemy bezpośrednio w punktach problemowych w prawdziwie dokumentalny sposób. Umożliwiło to nowoczesne narzędzie elektroniczne, takie jak docu tools.

       

DI Andreas GOBIET, Prezes Zarządu Ingenos.Gobiet.GmbH | www.ingob.at