Rewitalizacja i rozbudowa notowanej wcześniej giełdy owoców i żywności na Schottenring 19 w 1010 r. w Wiedniu. Lokalny nadzór budowlany z docu tools przez RLP Rüdiger Lainer + Partner Architekten ZT GmbH